Els nostres serveis

 

El nostre equip de professionals està qualificat per oferir els següents serveis:

 

DRET MERCANTIL

Despatx amb tradició mercantilista. Assessorem petites, mitjanes i grans empreses en totes aquelles qüestions realcionades amb l'activitat professional.

 

-Preparació i redacció de contractes.

-Assessoria lletrada de Consells d'Adminsitració.

-Seguiment del llibre d'Actes.

-Preparació de tot tipus d'escriptures necessàries per reflectir els acords socials.

-Dissolució i liquidació d'empreses.

-Fusions i enscissions.

 

CONCURS DE CREDITORS

Realitzem la ramitació íntegra de tot el procés previst a la Llei Concursal, incloent-hi la preparació de la documentació enconòmic-comptable necessària.

 

DRET CIVIL I IMMOBILIARI

Oferim assessorament en una etapa inicial de negociació per la búsqueda d'una solució transaccional, com en la fase contenciosa en el cas de no arribar a un acord.

-Assessorament en l'adquisició de béns immobles (comprovacions registrals i adminsitratives).

-Redacción i anàlisis de contractes de compravenda, permuta, cessió, dret de superfície, arrendament financier (leasing), etc.

-Assessorament en arrendament urbans, així com en la trtamitació judicial de qualsevol acció derivada de contracte.

 

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

Assessorem a clients particulars en les qüestions de caràcter personal, com el dret de família i succesions. Assessorem de forma preventiva per obtenir els millors beneficis optimitzants costos.

Escoltem les necessitats dels nostres clients i ho duem a terme.

 

En l'ambit de succcesions, oferim, entre d'altres:

-Preparació de testaments i pactes successoris.

-Estudi de la repercussió fiscal.

-Actes de declaració d'hereus.

-Acceptació i renúncia d'herència.

-Tramitacions a Registres/Adminstracions.

 

En l'àmbit de família, oferim:

-Redacció de Conveni Regulador i Pla de Parentalitat.

-Presentació i representació en la demanda.

-Modificacions de mesures.

-Tramitacions a Registres /Adminsitracions.

 

AUDITORIA

Comptem amb un auditor individual inscrit al R.O.A.C., que ofereix els següents serveis:

-Auditoria externa d'estats fianancers

-Due-diligence financera-comptable

-Due-diligence legal

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Mitjançant un bufet vinculat, oferim:

-Assessorament i gestió comptable i fiscal:

· Mecanització de comptabilitats i legalització dels llibres oficials.

· Elaboració dels Comptes Anuals i dipòsit al Registre Mercantil.

· Servei permanent de consultes fiscals.

· Elaboració i presentació de tots els impostos que afecten a les companyies mercantils i professionals.

· Inspeccions fiscals.

· Elaboració d'Imposto de persones físiques.

 

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Vallcorba Advocats BCN, SLP