Els nostres serveis

 

DRET MERCANTIL

 

-Preparació i redacció de contractes

-Assessoria lletrada de Consells d’Administració

-Redacció d'Actes

-Preparació de tot tipus d'escriptures notarials

-Tràmits al Registre Mercantil

-Constitució de societats

-Reestructuracions empresarials

 

CONCURS DE CREDITORS

 

Tramitació íntegra de tot el procés previst a la Llei Concursal, incloent-hi la preparació de la documentació econòmica i comptable necessària.

 

DRET PROCESSAL

 

Defensa jurídica davant els Tribunals (civil, penal i contenciós-administratiu)

 

DRET CIVIL I IMMOBILIARI

 

-Redacció de contractes

-Assessorament en l'adquisició de béns immobles

-Assessorament en arrendament urbans, així com en la tramitació judicial de qualsevol acció derivada del contracte.

 

SUCCESSIONS

 

-Preparació de testaments i pactes successoris

-Estudi de la repercussió fiscal

-Acceptació i renúncia d'herència

-Tramitacions a Registres/Administracions

 

AUDITORIA

 

-Auditoria externa d'estats financers

-Due diligence financera

-Due diligence legal

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

 

Mitjançant la firma associada “Bufet Norberto&Vallcorba”, oferim Gestió comptable i fiscal de societats mercantils:

 

-Mecanització de comptabilitats, i legalització dels llibres oficials

-Elaboració dels Comptes Anuals, i dipòsit al Registre Mercantil

-Elaboració i presentació de tots els impostos

-Inspeccions fiscals.

-Declaracions de IRPF

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Vallcorba Advocats BCN, SLP